Մայիս ամսվա մաթեմատիկայի ամփոփում

Այս ամիս շարունակել ենք աշխատել հեռավար և մաթեմատիկայի դասերն անել առցանց հանդիպումների ձևով։ Սա մեր երկրորդ ամփոփումն է և այս հաշվետվությունով վերջացնում ենք 2019-2020 ուսումնական տարին։ Այստեղ մայիս ամսվա ընթացքում արված մեր դասերն են և իմ կատարված տնային աշխատանքները։ Մենք նաև անում ենք մեր աշխատանքի ինքնագնահատում։ Ես ինքս ինձ 7 կգնահատեի:

Դաս 30 – Թվի արկսինուսը, արկկոսինուսը, արկտանգենսը և արկկոտանգենսը 

Դաս 31 – Պարզագույն եռանկյունաչափական հավասարումների լուծման բանաձևերը 

Դաս 32 – Եռանկյունաչափական հավասարումներ 

English Class 2020

This is a brief overview of what we worked on this year and what we managed to accomplish in English class. During English we would usually do exercises or write essays. We chose a few different educational topics to write our essays about. Sometimes we would play games that improve your English. Over the course of this semester we’ve done grammar exercises, learned new words to improve our vocabulary, and read and discussed some short stories by famous writers. In class we each chose an English short story and then wrote about it. Those are some of the things that we would usually do during English class.

For English we’ve done some projects as well. We’ve expanded our vocabularies by learning terms used in law, written about the effects of traveling, and translated from one language to another. For example, for the first project we chose different subjects and made a list of some words that had to do with the topics. Then we traded them with someone else so the other person could learn the new words or phrases as well.

Toward the end of the year we weren’t able to come to school anymore. For the last few months we’ve been forced to work from home because of quarantine. But we still managed to get things gone. Some things that I’ve done for English during this time is written about how technology is affecting the world and myths about the Coronavirus. It was definitely a change but I think we were still able to do well despite the inconvenient circumstances. Overall I think that this was a successful year. 

Մայիսյան հավաք 2020

Այսպիսի պայմանների պատճառով 2020 տարվա վերջին ուսումնական շրջանն անցկացրել ենք ուրիշ և յուրահատուկ ձևով։ Շատ տարբերվում էր նրանից, ինչին որ սովոր ենք։ Ուսուցման այսպիսի հեռավար տարբերակն իր հետ բերեց նոր դժվարություններ և հետաքրքրություններ։ Սակայն կարծում եմ, որ չնայած դրան այն արդյունավետ է անցել։ Ինձ նաև թվում է, որ այսօրվա իրավիճակում մեր կրթահամալիրն ունեցել է մեծ առավելություն, քանի որ մեր կրթական համակարգն արդեն հարմարեցված է եղել համացանցային ուսուցմանը։

Ես մասնակցել եմ առցանց դասերի, նախագծերի և շարունակել եմ իմ անհատական նախագիծը։ Այս անգամ ավելի շատ ժամանակ եմ ունեցել զբաղվել նաև ինքնակրթությամբ ու կենտրոնանալ տարբեր բաների վրա։ Այստեղ կարող եք տեսնել 2020 տարվա այս ուսումնական շրջանի ժամանակ կատարված իմ բոլոր աշխատանքները։ 

Առարկաներ

Մայրենի

Պատմություն

Անգլերեն

Հասարակագիտություն

Մաթեմատիկա

Իսպաներեն

Նախագծեր

Սուրբ Հարությունը՝ ընտանեկան տոն

Հայաստանում բնակված ադրբեջանցիները և նրանց հետո կապված հիշողությունները

Բանկեր և դրանց գործունեությունը

Փողի պատմությունը

Արտաքին առևտուր

Կապիտալի արտահանումը․ աշխատանքի միջազգային միգրացիա

Պետության տնտեսական դերակատարությունը

Սերնդեսերունդ

Իմ անհատական նախագիծը

<<Կենդանական աշխարհի գաղտնիքները>>. անհատական նախագիծ

Ապրիլ ամսվա մաթեմատիկայի ամփոփում

Այս մի քանի շաբաթը մաթեմատիկայի դասերն անցկացրել ենք առցանց հանդիպումների ձևով։ Այստեղ մեր դասերի վերաբերյալ իմ տնային աշխատանքներն են․

Դաս 25 – Ֆունկցիայի մոնոտոնության միջակայքերը և էքստրեմումները

Դաս 26 – Ֆունկցիայի հետազոտման ուրվագիծը և գրաֆիկի կառուցումը 

Դաս 27 – Հակադարձ ֆունկցիան և նրա գրաֆիկը

Դաս 28, դաս 29 – Սինուս և կոսինուս ֆունկցիաների հատկություններն ու գրաֆիկը 

Սերնդեսերունդ

Սերունդների միջև սովորաբար լինում է վերաբերմունքի ու կարծիքների տարբերություն, քանի որ ժամանակի ընթացքում փոխվում են հասարակության տեսակետները և խնդիրները։ Այսօր առկա հնարավորությունները ավելի շատ են, սակայն երկու ժամանակահատվածներն էլ կարող ես համեմատել ու տեսնել առավելություններն ու թերությունները։ 

Հասարակական վիճակը լավացել է, քանի որ ընդհանուր հասարակական պայմանները փոխվել են։ Այսօր նաև կարծում եմ, որ մարդիկ որոշ չափով ավելի ազատամիտ և ընդունող մտածելակերպ են ձեռք բերել։ Իմ կարծիքով ընդհանրապես կարծիքը տարբեր մարդկանց և հասարակության մեջ նրանց դերի մասին փոխվել է։ Ինձ թվում է, որ դա երկրում գլոբալացման երևույթի ավելի լայն տարածման հետևանքն է։ Հիմա մարդն ունի ավելի շատ իրավունքներ։ Ներկայում մարդիկ ունեն ավելի շատ խոսքի և մտքի ազատություն, հատկապես համեմատած սովետական ժամանակաշրջանի հետ, երբ երկիրն անկախ չէր։ Սովետական ժամանակաշրջանի Հայաստանում կրթական համակարգում չկար այդքան ազատություն։ Դպրոցում ավելի շատ նախընտրում էին միատարրությունը քան սովորողների անհատակությունը։ Այն ժամանակ հասարակական համակարգը և ուրիշ երկրների հետ շփումը ավելի փակ էր։ Երկիրն իր բոլոր որոշումները ինքնուրույն չէր կարող կայացնել և չուներ արդյունաբերական ազատություն։

Սերունդների միջև մեծ տարբերություն է համակարգչային ու թվային աշխարհի հետ կապված գիտելիքներն ու առօրյա կյանքում դրանց օգտագործումը։ Տեխնոլոգիայի զարգացումով հայտնվել են նոր ոլորտներ և աշխատանքի ուղղություններ: Այդ առաջընթացի պատճառով աշխատուժի մեջ առաջացել է թվային հմտությունների պահանջը։ 

Այս փոփոխությունների շնորհիվ էլ այսօր երևում են սոցիալական ու կրթական հնարավորություններում առավելությունները։ Ներկայում նաև մեծ չափով հեշտացել է տեղեկություններ գտնելը, տարածելը և շատ դռներ են բացվել դեպի ինքնակրթությամբ զբաղվելու հնարավորությունները։

English Homework (April 14-30)

2. Reported Speech

1. «What time does the next bus leave?» he said. «I need to get to the station.»

He asked what time the next bus left. He needed to get to the station.

2. «Don’t go swimming in the lake,» she said. «The water is filthy.»

She said not to go swimming in the lake. She said the water was filthy.

3. «Let’s go shopping tomorrow,» she said. «The sales have started.»

She said we should go shopping tomorrow. She said the sales had started. 

4. «Stand up,» the teacher said to the pupils. «The headmaster is coming.»

The teacher told the pupils to stand up. She said the headmaster was coming.

5. «Please don’t take my ring,» she said to him. «It was a present.»

She asked him to not take her ring. She said it was a present.

6. «It’s very late, Martin,» his mother said. «Where have you been?»

Martin’s mother told him that it was very late. She asked him where he’d been.

7. «Shall I cook the dinner?» he said to her. «You look very tired.»

He asked her if he should cook dinner. He told her she looked very tired. 

8. «Please stop making that noise!» she said to him. «I can’t concentrate.»

She told him to stop making that noise. She said she couldn’t concentrate.

9. «Yes, I dropped your vase,» she said. «I was cleaning the shelf.»

She said that she dropped their vase. She was cleaning the shelf. 

10. «Can I use the car, please?» she said. «I need to run some errands.»

She asked if she could use the car. She needed to run some errands. 

11. «I’m sorry I’m late,» he said. «The car wouldn’t start.»

He said he was sorry he was late. He said the car wouldn’t start. 

12. «Why are you teasing your sister?» she asked him. «You know it makes her unhappy.»

She asked him why he was teasing his sister. She said he knew it made her unhappy. 

13. «Why won’t you come to the party?» he said to her. «Everyone would love to see you.»

He asked her why she wouldn’t come to the party. He said everyone would’ve loved to see her. 

14. «It was Rob who broke the window,» he said to her. «He was kicking the football.»

He told her it was Rob who broke the window. He said Rob was kicking the football.

3. Match the word  with  the proper definition

1.  altogether – l. completely                              

2. brag – d. to tell about your own achievements                                   

3. even out – g. to come into balance                                  

4. hold out for –  f. to insist on something                           

5. lame – o. stupid and boring

6. marvel – i. to be amazed                              

7. negligence – h. carelessness                

8. profile – b. a face seen from the side

9. illiterate – j. one who cannot read or write                      

10. show off – a. to behave in an ostentatious way to impress others                                

11. absently – c. without paying attention                           

12. squabble – m. to argue                        

13. stray – n. to get lost                                   

14. trivia – e. useless facts                                   

15. yank – k. to pull hard                                 

4. Choose a topic and write an essay.

What does the quarantine give us?

This time during quarantine is a difficult one, and there are many strange events taking place all around the world. It seems like the whole world has come to a stop. Despite everything that’s going on, we still can see several positive things that it brings out. Quarantine is giving most people a chance to slow down, spend some time alone or with their families. Sometimes we aren’t able to do these things because we’re busy. Usually in situations like these you can see the more hidden side come out of certain people. People like world leaders, countries, your community or friends. There are many who have gone out of their way to help others, to help fight the pandemic. Even just staying at home and self-isolation is playing a big part in preventing the virus to be spread further. It is a massive global effort that most people are participating in.

Quarantine gives many of us some time to be alone and reflect on the state of the world and who or what is important to ourselves in times like this. An event like this really makes the more insignificant things seem unimportant; it puts things into perspective. What’s happening right now also gives us plenty of time to think about ourselves and gives us an opportunity to spend time on self-improvement. Like picking up a hobby or doing things that you’d never gotten around to doing before. Everything that’s currently taking place can also make us feel anxious or lonely, because it’s so serious and humanity hasn’t experienced anything like this before. But I think the idea that everyone else is also going through the same things is a helpful one. It’s a very difficult but unifying experience for the whole world and the thought that everyone is in it together can make it a bit easier. 

5. Read the dialogues and choose the most appropriate options to complete the dialogues.

1. Doctor
Take this medicine for a week and you’ll start to feel better.
Patient
—————
Doctor
Are you sure? It’s the best on the market.
Patient
Yes I am. Can you please prescribe another one?

A) What shall I do if unexpected side effects arise?
B) What is the ideal dosage for my weight?
C) No, it’s too early to prescribe another medicine.
D) But I’ve used it before and it did not help at all.
E) It looks as if the illness has already been cured.

2. Jake
How did you like the movie you saw last night?
Karen
I can’t say it was the best I’ve ever seen.
Jake
—————
Karen
Certainly not. Do not waste your time.

A) Did you go alone or with a friend from work?
B) Hadn’t you read the reviews before you went to see it?
C) What do you mean by saying it depends?
D) I knew I could always count on you.
E) Then you wouldn’t recommend it, would you?

3. Father
What? You crashed the car again?
Son
—————
Father
I’m sure it wasn’t. This is the third accident you have had this year.
Son
You’re very angry now, dad. We had better talk about this later on.

A) I do apologize. I promise it won’t happen again.
B) Was the car in good condition?
C) But it wasn’t my fault. You’ve got to believe me.
D) Was it worth the money and time you had wasted?
E) Why do you ask? Don’t you know it’s too late now?

4. Chuck
—————
Sue
Why do you think so?
Chuck
Whenever we meet, she pretends not to see me.
Sue
I don’t think it’s because she hasn’t got over her anger. She’s having
a bad time at work nowadays.

A) It seems that Martha is still angry with me.
B) Martha will never make a good manager.
C) I have never seen a smarter woman than Martha.
D) One thing that I especially like about Martha is her sincerity.
E) Martha has finally managed to get over her resentment.

5. Tom
—————
Mary
Are you kidding? We are in June.
Tom
So what? What’s wrong with June?
Mary
The right time to trim your roses is the beginning of winter, when they
lose their flowers.

A) Are you going to plant those roses in your garden in June or July?
B) Can you help me prune the roses in the garden at the weekend?
C) I didn’t know your brother knew so much about gardening.
D) Have you got any idea what the right time is to shorten rose plants?
E) Are we supposed to do anything special to keep the roses fresh?

6. Complete the sentences with the most appropriate options.

1. Even though the two parties appear united in negotiations, —-.
A) the level of trust between them will always remain, at best, tenuous
B) they weren’t able to agree on the subject
C) they will eventually reach an agreement
D) it is impossible for him to succeed
E) the president unexpectedly rejected it

2. The moment I saw the sad face of my girl friend, —-.
A) I begin to feel depressed
B) I have realized that we will have a discussion about our relationship
C) I had decided to leave the house
D) I found out that something was wrong
E) she has gone out to have a walk

3. You had better take your mobile phone with you —-.
A) so that you can lose it
B) or I couldn’t have called you
C) because I will not be at home during the whole day
D) If you had wanted to go abroad
E) in case you may not find one when you are in need of it

4. —- when they learned that the chairman would not be able to join the meeting.
A) Hardly had the committee learned the reason of the meeting
B) When they realized why they were all there in that early time of the day
C) It wasn’t until they got a phone call about an urgent meeting the next day
D) However professional they tried to be seen
E) They will have already discussed the most important subjects

5. —-, the Grammys are the highest rated.
A) There are many music awards shows in the US
B) Although Grammys are considered to be highly prestigious
C) Because there is only one big music awards show in the US
D) Much as people are looking forward to next Grammy awards show
E) Of the «big three» music awards shows

Ս․ Հարության տոն

Զատիկը բնության արթնացումն ու զարթոնքը խորհրդանշող ամենամեծ հայկական տոնն է։ Այն տոնում են գարնանային գիշերահավասարին հաջորդող կիրակի օրը։ Սուրբ Հարության նախորդ օրը եկեղեցում Ճրագալույցի Ս․ Պատարագն է տեղի ունենում։ Դրա ժամանակ պահք պահող մարդիկ, Ս․ Հաղորդությունը ստանալուց հետո, պահքից դուրս են գալիս։ Զատկի օրը և դրա նախորդ օրը մարդիկ իրար սովորաբար ողջունում են Քրիստոսի հարության առթիվ։

Ավելի վաղ ժամանակներում Սուրբ Հարության տոնի համար մատաղ էին անում։ Զատկական պատարագից հետո կիրակի օրը այն բաժանում էին բոլորին, հատկապես աղքատներին և կարիքավոր մարդկանց։ Մատաղը կարմիր ձվերի հետ տանում էին գերեզմանատուն։ Այսօր տոնն անցկացնում են ձվակռիվներով, պատարագներին մասնակցելով, պահքից դուրս գալուց հետո ծիսական սեղանի շուրջ հավաքվելով, խաղեր ու պարեր կազմակերպելով։ Մարդիկ տոնի ժամանակ ուրախանում են տարբեր խնջույքներ կազմակերպելով և իրար նախշած ձվեր նվիրելով։

Ըստ Գրիգոր Տաթևացու, Սուրբ Հարության օրը ձվերը կարմիր են ներկում, որովհետև ձուն նման է աշխարհին։ Երկինքը իր դրսի կեղևն է, օդը թաղանթն է, ջուրը սպիտակուցն է և երկիրը ձվի դեղնուցն է։ Զատիկը նաև եղել է տնօրհնեքի տոն։ Քահանաները տարբեր տներ էին այցելում ու օրհնում մատուցարանները։ Մատուցարանների վրա դրված էր լինում խունկ, հացահատիկ, թթխմոր, ջուր, աղ ու այլ բաներ։ Բարիքներին օրհնելով նրանք ապահովում էին տարվա լիությունը։

Խոսքի մասեր

Գոյականներ – տոն, շարք, Զատիկ, բնություն, զարթոնք, օրացույց, Նիկիա, տիեզերաժողով, որոշում, գիշերահավասար, լուսին, լրում, կիրակի, Քրիստոս, Հարություն, վարդապետություն, հավատ, հիմք, Կտակարան, խաչելություն, մահ, մարդիկ, մարմին, խաչ, գերեզման, քար, օր, կին, Մարիամ Մագդաղենացի, Հակոբ, մայր, Սողոմե, յուղ, զարմանք, քարայր, մուտք, հրեշտակ, մեռել, եկեղեցի, Ճրագալույց, ընթացք, պահք, պահող, տոնախմբություն, նախօրե, առիթ, պատարագ, սեղան, պաս, ձվակռիվ, պար, խաղ, խնջույք, ձու, Գրիգոր Տաթևացի, օրինակ, աշխարհ, իմաստուն, դուրս, կեղև, երկինք, թաղանթ, օդ, սպիտակուց, ջուր, դեղնուց, երկիր, գույն, ձեռք, փրկություն, ծիսականություն, ուժ, սեր, զոհաբերում, գաղափար, պսակ, տնօրհնեք, քահանա, տուն, մատուցարան, թթխմոր, աղ, խունկ, հացահատիկ, ջուր, բարիք, տարի, լիություն, երկուշաբթի, մեռելոց, հարս, գերեզմանատուն, կերակուր, առաջ, մատաղ, աղքատ, միս

Ածականներ – հայոց, ամենասիրված, ամենամեծ, եկեղեցական, գարնանային, եկող, առաջին, քրիստոնեական, հին, նոր, տաղավոր, երեկոյան, բարեպաշտ, վիմափոր, մեծ, առավոտյան, յուղաբեր, անուշաբույր, թափուր, ողջ, նախընթաց, զատկական, բուն, ծիսական, հանրային, նախշած, կարմիր, նման, կարևորագույն, բոլոր, նորատի, սուրբ, կարիքավոր

Բայեր – կատարել, համարել, իջեցնել, դնել, փակել, գնալ, տեսնել, տարակուսել, երևալ, ասել, փնտրել, առնել, մատուցել, ստանալ, դուրս գալ, սկսել, ողջունել, մասնակցել, հավաքվել, կազմակերպել, ուրախանալ, նվիրել, ներկել, խորհրդանշել, գնել, հռչակել, պարունակել, հանդիսանալ, շրջել, օրհնել, բաժանել, տալ, տանել

Դերանուններ – նրա, նրանք, մենք, այն, մեր, իր, դրանց, իրենց

Թվականներ – մեկ, երեք, երկու

Կապեր – առթիվ, մասին, ի, վրա, հետ

Շաղկապներ – ու, և, սակայն, իսկ, այլ, կամ, էլ, նաև, որ, թե, որպեսզի, որովհետև, մինչ 

Առցանց շաբաթվա ամփոփում (մարտի 30 – ապրիլի 3)

Մայրենի

Մայրենիի առցանց ուսուցում (մարտի 30 – ապրիլի 14)

Անգլերեն

English Homework (4/2/2020)

Պատմություն

Աշոտ Գ Ողորմած

Ադրբեջանցիները Հայաստանում

Հասարակագիտություն

Արտաքին առևտուր 

Կապիտալի արտահանումը․ աշխատանքի միջազգային միգրացիա 

Պետության տնտեսական դերակատարությունը 

Անհատական նախագիծ

<<Կենդանական աշխարհի գաղտնիքները․ անհատական նախագիծ>> – Փոկեր

Մաթեմատիկա

Մասնակցել եմ մաթեմատիկայի տեսադասերին։ 

Կապիտալի արտահանումը․ աշխատանքի միջազգային միգրացիա

Կապիտալի արտահանումը նկարագրում է երկրից արժեքների արտահանման, արտահոսքի երևույթը։ Արժեքները տնտեսական արժեք ունեցող ռեսուրսներ են, որոնք մարդկանց, կորպորացիաներին և երկրներին կարող են պատկանալ։ Մարդիկ արժեքները պահում են ապագայում ինչ-որ օգուտ ստանալու ակնկալիքով։ Կապիտալի արտահանումը անցանկանալի է համարվում, քանի որ այն հաճախ քաղաքական կամ տնտեսական անկայունության հետևանքն է։ Այն տեղի է ունենում երբ երկրի մեջ և արտասահմանյան ներդրողները, տեսնելով երկրում տնտեսության թուլությունը, ուրիշ տեղերում ավելի լավ հնարավորություններ են տեսնում։ 

Աշխատանքի միջազգային միգրացիան մարդկանց տեղաշարժն է այլ վայրերի՝ աշխատանքի նոր հնարավորություններ գտնելու համար։ Միգրացիան կարող է լինել դեպի ինչ-որ տեղ, որ աշխատողի երկրում է, կամ օտար երկրում։ Աշխատանքի միգրացիան տեղի է ունենում, երբ ուրիշ երկրներում կա ավելի լավ աշխատանք։ Օրինակ՝ հնարավոր է, որ ուրիշ երկրում աշխատանքը լինի համեմատաբար ավելի եկամտաբեր ու ապրելու համար հարկավոր գումարն ավելի քիչ։ Աշխատանքի միգրացիոն աշխատողները սովորաբար երկարաժամկետ չեն մնում այդ նոր տեղերում և աշխատանքը հաճախ են փոխում։ 

Շրջանառության մեջ մտնող փողի քանակը պետք է բավարար լինի պետության բոլոր ծառայություններն ապահովելու և ապրանքները տեղափոխելու համար։ Սովորաբար պետության կենտրոնական բանկն արտադրում է այդ երկրի համախառն ներքին արդյունքի 2-3%-ը։ Երկրի համախառն ներքին արդյունքը մի ժամանակահատվածում եղած բոլոր բարիքների ու ծառայությունների ընդհանուր արժեքն է։ Սակայն տարբեր երկրներում տնտեսությունը տարբեր է լինում։ Կենտրոնական բանկերն այդ պատճառով հետևում են սպառմանը և շրջանառության մեջ գտնվող փողի քանակին, քանի որ դրանք փոփոխվող ու կարևոր գործոններ են։